Inloggen leden
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Promotiefilmpje Perspectief voor Nederland


 

Zoektocht naar Perspectief voor Nederland begint pas

Ruim zeshonderd leden van De Maatschappij hebben de afgelopen maanden tijdens vijftien regionale bijeenkomsten gesproken over hoe zij denken dat de wereld er in 2025 uitziet, wat er in hun eigen omgeving op hen afkomt en welke veranderingen nodig zijn. Dat heeft duizenden ideeën en speerpunten opgeleverd. Die zijn zaterdag 21 november tijdens een inspirerende landelijke bijeenkomst opgeteld en opnieuw besproken, zodat zich een Perspectief voor Nederland ontvouwt. Zodra alle resultaten bekend zijn is dat niet het einde van de dialoog, maar juist het begin. 

“De mooiste terugkoppeling is dat onze leden zich gehoord voelen en de noodzaak tot verandering onderschrijven. Nu alle meningen van de regionale bijeenkomsten bij elkaar zijn gekomen gaan we samen werken aan een perspectief, dat zich zal blijven ontwikkelen. Daarom is deze eerste landelijke bijeenkomst over het Perspectief van Nederland eerder een start- dan een eindpunt. Wat mij betreft gaan we meer partijen bij de discussie betrekken en komen we over twee jaar – als de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 240 jaar bestaat – weer bijeen. Het zou geweldig zijn als onze beschermheer, koning Willem-Alexander, daarbij aanwezig is”, aldus Luuc Mannaerts, voorzitter van De Maatschappij, tijdens de door Dick Scherjon (Rabobank) geleide landelijke bijeenkomst in het hoofdkantoor van de bank in Utrecht. Regionaal en landelijk werken Rabobank en De Maatschappij professioneel samen om de toekomst van Nederland slagvaardiger te maken door te drijven op de sterke punten van de verschillende regio’s . Mannaerts roept departementen die nog geen bijeenkomst hebben gehouden op dat snel op te pakken. Hij hoopt dat een boekje, waarin gestructureerd is beschreven wat tot nu toe ter tafel is gekomen, voor de regio’s en alle anderen die de dialoog willen voeren een inspiratiebron is.

Mannaerts refereert aan een toespraak van Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam): “Hij zei: ‘We leven niet in een tijd van verandering, maar in een verandering van tijd’. Daarmee wilde hij duidelijk maken dat onze samenleving op dit moment wordt uitgedaagd en dat dit net als rond het  oprichtingsjaar 1777 van De Maatschappij leidt tot een andere manier van met elkaar omgaan.” Dat roept volgens de voorzitter tensie op. “We moeten antwoorden vinden, wat niet gemakkelijk is. Daar komt een stuk emotie bij. Dat is, denk ik, een van de belangrijkste redenen dat we samen een perspectief willen formuleren. Niet alleen omdat dit een uitlaatklep is, maar ook een manier om onze betrokkenheid te mobiliseren en invloed uit te oefenen. Dat u dat vindt blijkt wel uit het feit dat u hier op zaterdagmiddag bent gekomen.”

Collectief
Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, heeft in 2014, als de emotie van de economische crisis langzaam wegebt,  in zijn rol als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad een oproep gedaan  tot het Groeidebat. Een discussie tot in de haarvaten van de samenleving met als doel de groei te versterken. “Ik heb de opdracht gekregen iets te zeggen over mijn perspectief. Dat is het allerlaatste dat ik wil. Ik zie meer in het schetsen van een collectief beeld van waar we naartoe willen”, aldus Draijer.

“Met de discussie van vandaag wil ik bewerkstelligen dat we niet concluderen dat we hét Perspectief van Nederland hebben gevonden, maar richtingen aangeven waarin ons land zich kan ontwikkelen.” De bank heeft, in het kader van een verkenning naar haar toekomststrategie, goed geluisterd en een goed beeld gekregen van wat Nederlanders willen en waarover ze zich morgen maken. Daaruit zijn drie hoofdthema’s voortgekomen: het groeivermogen van Nederland, ,  de emancipatie van het individu en collectieve organisatievormen. “We willen helpen de synchroniciteit van de maatschappij te organiseren. We kunnen niet alles voor iedereen regelen, dus moeten we zoekpatronen versterken waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. Daardoor kan ondernemerschap ontstaan, de economie groeien en het onderwijs verbeteren.”

Speerpunten
Tijdens het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst buigen de leden zich, verdeeld over twaalf teams, ruim twee uur lang over de speerpunten van de regionale bijeenkomsten. De discussies gaan flink de diepte in, alle deelnemers zijn gemotiveerd om de punten eruit te halen die straks een perspectief opleveren. Na afloop reageren Tweede Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Ronald Vuijk (VVD) – die de door de teams geschreven paragrafen voor het eindproduct aan het einde van de bijeenkomst in ontvangst nemen – en prof. Peter van Lieshout (Universiteit Utrecht) op enkele van de vele bevindingen. Dagvoorzitter Scherjon constateert nog: “Mensen hebben tijdens de regionale bijeenkomst redelijk dichtbij gekeken, dus naar de korte termijn. Opvallend is dat de terugkoppelingen na  de aanslagen in Parijs fundamenteel anders waren. Speelde veiligheid eerst niet zo’n grote rol, nu zie je een verschuiving en komt dat woord veel vaker voor.”

Powered by Utilize Business Solutions B.V.